NIHILISTISCHE VISIE  

Voordat een revolutie kan gebeuren, moet men eerst een nieuwe wereld indenken


The CounterOrder credo: To invert consensus, extract the reciprocal of orthodoxy, turn the world upside down, shake it and see what fails and what remains.

Printable Version

Velen vragen, “Wat zijn de voordelen van het Nihilisme?”. Om de pluspunten te zien moet je eerst beginnen met het visualiseren van het Nihilistische Alternatief. Hoewel deze beelden en ideeën anachronistisch lijken, moeten hun kracht niet worden onderschat. Als je een situatie niet kan inbeelden, dan kan je die situatie nooit bereiken. Men bouwt verder op wat men al weet, dit is waarom een revolutie altijd zo onmogelijk lijkt in het heden, maar onvermijdelijk in de nabije toekomst. Inderdaad, de geschiedenis heeft ons keer op keer laten zien dat de uitkomst word bepaald door grenzen. Als je de grenzen verlegt, dan verleg je de uitkomst.

De Nihilistische Visie gaat over een kans om opnieuw te beginnen zonder het gewicht van de geschiedenis en de last van leugen en mythes. Een nieuwe wereld waar het om jou gaat vanwege wie jij bent en wat jij kan, niet waar je bent of wat je bezit. De visie is cruciaal omdat iemand niet de fouten in het heden kan overkomen, zonder een toekomst beeld te hebben.

De Nihilistische Visie is een positieve uitkomst van een negatieve gebeurtenis. Het lijkt op een Apocalyps, maar alleen voor diegene die hun kans hebben gehad en alles hebben verpest voor de rest: de falende, heersende elite. Voor iedereen die streeft naar gezondheid en vernieuwing is het een schitterende gebeurtenis. Deze enorme gebeurtenis zal in de nabije toekomst gebeuren; zij ligt op de loer, zij is boos – zoals een storm aan de horizon. Men is bang voor de consequenties maar de scherpzinnige mens onder ons zullen zien dat er alleen maar enorme kansen zullen worden gemaakt – want de beste tijd om te herbouwen is na de storm. Voor zij die gehoorzamen aan onze autoriteiten – bereidt u zichzelf voor het begin, want die is dichterbij dan u denkt.

Het begin is het einde van de zonde. Alle misdaden, individueel en collectief, worden vergeven, en nationale schandes vervaagd. Er is geen verlossing, maar er is geen schuld; er is geen fout menselijk doen, maar geen valse rechtvaardigingen.

Vaag weg de steden, die gore hopen vergif. Grote populatieconcentraties, karakteristiek van de metropolis, zijn er alleen als ideaal broeinest voor ziektes. Ontbossing en urbanisatie verspreiden en verstoren de natuur waardoor ziekte de vrije loop hebben, waar ze anders door de natuur zouden worden ingeperkt. Zodra deze tumors zijn verdwenen, zal het localisme het globalisme overwinnen. In plaats van blinde orders van de hoge orde, zullen regels en oplossingen beginnen waar zij echt nodig zijn: op locaal niveau.
Die hiërarchieën zullen worden verpletterd die Fascisten, Elitisten en Tyrannen proberen op te bouwen, waarbij zij schijnautoriteit gebruiken terwijl ze de verantwoordelijkheid ontwijken. In plaats van een elite hebben wij een natuurlijk, zelf-balancerend en zelf-aanpassend systeem die wordt gekarakteriseerd door wederzijdse relaties en een wijde verspreiding van de macht.

Tijd zal niet meer optellen naar oneindigheid, maar aftellen tot het nieuwe begin. 100-1? 500-1? Details… details… Als de timer stopt, zijn alle kettingen verbroken, alle schulden gewist, alle (munt)eenheden nietig, alle wetten vervaagd.

Al het papier- en elektronisch geld worden teruggedrongen tot 0 en contracten verwijderd om eigendom te wissen, samen met de tirannie van fictieve welvaart en de instituties die daarbij meekomen. Gezichtsloze bureaucraten kunnen niet voor jou zorgen als jij oud bent zonder van jou te stelen of hun taak niet goed te doen, omdat zij geen baat hebben bij jou leven zoals jij dat doet.

In plaats van het bouwen van machines zonder zorg of geest, bouwen we mensen met dat wat we hebben en dat wat we hebben bereikt na duizenden jaren zorgvuldige natuurlijke selectie. De schoonheid van organisch leven zal voor de kunstmatige levenloosheid van de chip worden gezet. Voortgang betekend langzaamaan tot bijna-perfectie stijgen, in plaats van het hersenloos bouwen van wat nooit perfecte machines kunnen zijn. We zullen respect hebben voor het leven, en zijn oneindige potentie, in plaats van het te vernietigen of asfalt eroverheen te leggen!

Seksueel contact is het aanbidden van het leven en natuurlijk menselijk gedrag. Door het beheren van impuls en bewustzijn van instinctieve doelen, in plaats van die te negeren of herdirigeren, doen wij weg met de bijbehorende perversie, repressie en geestesziektes. Door het doorbreken van de grenzen die onze maatschappij onnodig in toom houden maken wij een gebied van vrijheid waar je zegt wat we voelen en waar we uitleggen wat we denken. Een leven wordt gebruikt, niet misbruikt, tijdens het zoeken van sensatie tussen de helderheid van het begrijpen. Jou grootste geschenk is je geest en lichaam – verspil het niet, maar gebruik het.

Iedereen mag een nieuwe naam. Uiteindelijk zal iedere individu de kans hebben om zichzelf te beschrijven niet zoals iemand anders heeft besloten, maar zoals diegene zichzelf heeft besloten. Dit zal de parasiet van de producent scheiden. Alleen zij die meewerken aan het herbouwen krijgen status en beloning. De parasiet krijgt niets dan de dood.

Veilige plekken voor eenzaamheid en het verstand zullen er zijn in fysieke alsmede niet-letterlijke vorm om tot zelfbezinning, verbeelding en rede te komen zonder door autoriteit te worden onderdrukt. De vrijheid van de geest is even belangrijk voor de mens als lucht en water.

Vernietiging voor de valse verdedigers van harmonie en samenleving: alle krachten van de politie en het leger worden gewist, hun wapens gedistribueerd aan de meewerkende bevolking. De enige die jou kan verdedigen ben jij. Door een netwerk van individuele milities vormt er automatisch een collectief en individueel propere verdediging. Hierdoor winnen we vrijheid en de macht tot zelf-onderhouding, en zo ook een gezondere geest en lichaam.

Een plan is bijkomstig tot een idee want de kunstmatige structuur rondom ons, de uitkomst, is een product van collectieve visie. Op het moment dat concepten worden ingediend, werken de details zichzelf later uit. Nieuwe en superieure dingen zullen groeien op de hopen as van het oude.

De gebeurtenissen van de 21e eeuw worden niet geschreven door de krachten van de 20e. Deze krachten, hoewel zij onstuitbaar lijken vandaag, zijn hoe dan ook verdoemd door hun eigen zwaktes. Hun daglicht is al bijna op. Velen zullen proberen de oude orde weer op te zetten, zij zullen allen falen, alleen maar dezelfde fouten herhalend. De zwakke punten van authoriteit zijn de sterken van vrijheid.

De wereldgeschiedenis wordt gekenmerkt door de krankzinnige meesters van het conflict; Alexander de Grote, Ghengis Khan, Napoleon Bonaparte, zelfs Adolf Hitler. Waarvoor kennen wij hun? Door het alles veroveren en niets te verenigen. De Nihilistische visie zal alles verenigen en niets veroveren. Vandaag heb jij de luxe om de beslissing te maken die jou nageslacht niet kan maken: kies zorgvuldig aan welke kant van de bulldozer je gaat staan

Richting de biologische samenleving,
van revolutie naar evolutie, zal de nieuwe mens arriveren.

A new playground awaits the few with the capacity and the motivation to reach for it:

   

ABOUT / BOOK

FORUM / NEW

SEARCH

Content & Design By Freydis
Translated By: Jurre
Updated: December, 2008
Created: 2000